Meriworks

Om Meriworks

Vi tillhandahåller lösningar för avancerad hantering av digital media, processvisualisering och skydd emot skräp e-post. Våra produkter distribueras till slutkund via ett stort nätverk av EPiServer och Microsoft- partners. Vi är baserade i Kalmar men jobbar med återförsäljare och kunder både innanför och utanför Sveriges gränser.

En nära relation och dialog med såväl våra kunder som återförsäljare är av yttersta vikt för oss, eftersom deras användning och erfarenhet av produkterna bidrar till en kvalitetssäkrad vidareutveckling av modulerna.

Arbetar ert företag med EPiServer eller Sharepoint och är intresserad av möjligheterna att bli partner med oss? Kontakta oss så berättar vi mer.