Meridium: Webbplatser för offentlig sektor

Välkommen till Meriworks

Vi tillhandahåller lösningar för avancerad hantering av digital media, processvisualisering och skydd emot skräp e-post. Våra produkter distribueras till slutkund via ett stort nätverk av nationella och internationella EPiServer- och Microsoft-partners.

ImageVault

ImageVault är en plattformsoberoende produkt (Media Asset Management lösning) som erbjuder allt du behöver för att på ett säkert sätt lagra, hitta och använda all din digitala media. Koppla ihop systemet med dina befintliga publicering- och/eller mediekällor och låt ImageVault bli navet för all din digitala media.

Mer om ImageVault

ProcessMap

ProcessMap gör det möjligt att rita processflöden direkt i EPiServer CMS utan att redaktören behöver installera några extra ritverktyg på sin dator. Processerna kan sedan länkas till relevant information så som instruktioner och styrdokument och presenteras på vald del av webbplatsen eller intranätet.

Mer om ProcessMap

EmailEncoder

EmailEncoder skyddar e-postadresser som publiceras på din webbplats från att plockas upp av så kallade "sniffers". Detta sker dels genom att kryptera e-postadresserna så att endast en del av adressen är synlig för besökaren, men även genom olika typer av kompletterande skyddselement. Låt EmailEncoder hjälpa dig att undvika spam.

Läs mer om EmailEncoder