Meriworks

ProcessMap

ProcessMap gör det möjligt att rita processer direkt i EPiServer utan att redaktören behöver installera några extra ritverktyg på sin dator. Processerna kan sedan länkas till relevant information så som instruktioner och styrdokument.

Skapa processkartor direkt i EPiServer

Att styra verksamheten mot bestämda mål genom en väl utarbetad strategi är centralt i all verksamhet. Strategin bryts ner i processer, rutiner och instruktioner. EPiServer CMS och ProcessMap utgör tillsammans det processtöd som krävs för att skapa ett optimalt verksamhetsledningssystem som ert företag kan växa i utan stora utvecklingsprojekt. Dyra specialprogram blir lätt isolerade öar som bara företagets experter förstår. Med hjälp av ProcessMap och EPiServer® CMS är det möjligt att skapa ett lättanvänt internt arbetsredskap som ger stöd och ledning i det dagliga arbetet för företagets medarbetare.

Lätt att skapa och underhålla

ProcessMap är en modul till EPiServer® CMS som används för att rita grafiska processer och koppla processteg till olika informationskällor, t ex sidor i EPiServer® eller dokument i ett externt dokumenthanteringssystem. ProcessMap har stöd för versionshantering av processer och godkännandeflöden.

Enkel att anpassa

ProcessMap levereras med ett antal standardsymboler som följer standarden BPMN. Det är enkelt att skapa egna symboler specifika för er organisation. Genom att bygga anpassade sidmallar i EPiServer kan funktioner adderas efter era unika behov och önskemål.

Låga instegströsklar

ProcessMap innehåller ett ritverktyg som inte kräver någon separat klientinstallation. Inspiration till det nya ritverktyget har hämtats från Microsoft Powerpoint. Ritverktyget kan precis som tidigare versioner av ProcessMap begränsas så att processbeskrivningarna följer de grafiska riktlinjerna oavsett vem som ritar processen.