Meriworks

ProcessMap

ProcessMap gör det möjligt att rita processer direkt i EPiServer utan att redaktören behöver installera några extra ritverktyg på sin dator. Processerna kan sedan länkas till relevant information så som instruktioner och styrdokument.

Nyckelfunktioner i ProcessMap

 • Lättanvändt webbaserat ritverktyg helt integrerat i EPiServer CMS
 • Möjlighet att skapa underprocesser
 • Länka symboler till dokument och sidor
 • Återanvänd tidigare skapade processkartor
 • Flerspråksstöd
 • Sökning på innehållet i processkartor

Med EPiServer CMS och ProcessMap tillsammans kan följande pusselbitar adderas till organisationens intranät:

 • Dokumenthantering
 • Ärendehantering
 • Avvikelsehantering
 • Visualisering av processer
 • Beskrivning av processteg med relaterade styrdokument
 • Projekthantering
 • Kvalitetsledning
 • Målstyrning